Enkla tips för bättre porträtt

Tekniska tips Tänk på ljuset – ljus snett uppifrån och framifrån, så kallad Rembrandt-lighting är bra, och ficklampa underifrån inte så bra.  Brännvidd. Använd en brännvidd på minst 35mm (eller 50mm på en fullformatskamera). Men allra helst 50mm på APS-C …

Hur fotografera konstverk/tavlor?

Skall du ta foton av målningar, tavlor eller andra tvådimensionella konstverk? Den här artikeln är skriven utifrån att du inte har för avsikt att bygga en hemmastudio utan med befintligt ljus vill ta bästa möjliga bilder. Behövs någon speciell kamera …

Vad är brännvidd och zoom?

Brännvidd (ƒ) är avståndet mellan konvergenspunkten (point of convergence) inuti objektivet, till kamerans sensor eller film. I praktiken är det samma sak som hur mycket ”zoom” du använder. På ett objektiv med zoom så bestämmer du ju själv vilken brännvidd …

RAW vs JPEG

Fota med RAW-format för bättre kvalitet! När det gäller en  under/överexponerad bild så är det inte speciellt mkt man kan göra åt det i efterhand om du fotar i JPEG-format, som ju är komprimerat för att spara utrymme. Bilden är som …

Sammanfattning K3 Malmö

Tack för senast, mycket intressanta diskussion kring era bilder blev det! Jätteroligt att se så många snygga porträtt och bilder från parken! Fantastiskt kul att se vackert ljus och skakfria bilder baserat på 1:1-regeln. Utöver det så ägnade vi oss åt … Exponeringstriangelns tredje hörn: …