Quiz: Kamerateknik

Här kommer ett kort quiz på sju frågor. Du gör det helt anonymt för din egen skull! [slickquiz id=1]