Upplägg

Här hittar du alla uppläggen för de olika utbildningstillfällena. Både grund- och fortsättningskursen i foto består av fem träffar om 2 timmar och 15  minuter var. Kurstillfälle 1 kallas K1, kurstillfälle 2 kallas K2, osv.