Quiz: Kamerateknik II

Ett quiz till, lite svårare än Kameratekik I.

[slickquiz id=2]

Kommentera