Exponeringskompensation – gör din bild ljusare eller mörkare

Blir din bild för mörk eller ljus och vill du göra något åt det?

Om du vill köra semiautomatik t.ex Av/Tv så väljer ju kameran de andra värdena i exponeringstriangeln åt dig. Om du tycker att kameran under/överexponerar så kan du säga det till den, genom exponeringskompensation. Läs mer i din manual för hur du gör med din kamera – ofta är symbolen för exponeringskompensation ett litet plus/minus-tecken.

Ska du fota i snö? Använd exponeringskompensation.

Ett vanligt scenario där exponeringskompensation är perfekt att använda är då du fotograferar en scen med snö – detta tenderar kameran att underexponera, så att snön ser grå ut. Säg då åt kameran att överexponera lite, så blir snön vit.

Varför inte bara köra manuellt?

Vad är då skillnaden mellan exponeringskompensation och manuellt? Jo med manuellt läge, så behöver du ju för varje bild tänka på hela exponeringstriangeln. Du måste ställa rätt ISO, rätt bländare, rätt slutare. Det hinner du knappast med när ljusförhållandena ändras utan att riskera att missa bilder. Så – ställ kameran i t.ex Tv-läge, ställa in din önskade tid och så väljer kameran de andra två värdena. Att använda manuellt gör du mest i studio där ljusförhållandena är förutsägbara och konstanta. I ett vanligt scenario så kör du snarare Av/Tv, och exponeringskompensation för att mörka upp eller ner bilden.

Här är en bra video på engelska om exponeringskompensation.

Här nedan: En svensk video från Cyberphoto, också om exponeringskompensation. (En bra video, jag håller dock inte med om att de semiautomatiska lägena bara är till för att lära sig fotografera. Det finns många tillfällen där man varken har anledning eller tid att själv bestämma alla värdena. Ofta är bara ett av värdena intressant, och bilden blir inte bättre för att du själv måste ställa in allting manuellt, om kameran ändå skulle valt samma värde, vilket ofta är fallet. Snarare är som sagt risken att du missar bilden – men det är en annan fråga, nu handlar det bara om exponeringskompensation:

Kommentera