RAW vs JPEG

Fota med RAW-format för bättre kvalitet! När det gäller en  under/överexponerad bild så är det inte speciellt mkt man kan göra åt det i efterhand om du fotar i JPEG-format, som ju är komprimerat för att spara utrymme. Bilden är som …