Komponera med tredjedelsregeln

Tredjedelsregeln är en gammal regel eller riktlinje som säger att en bild blir bättre/mer intressant och mer dynamisk om du placerar relevanta objekt (t ex ansiktet på en person) i förhållande till tredjedelar i bilden, tre på höjden och tre på bredden, exempelvis:

  • Ett ansikte i någon av de optiska mittpunkterna som bildas där linjerna möts
  • Horisonten längs den nedre eller övre tredjedelslinjen
  • Placera något som är på väg in i bilden i den vänstra tredjedelen, och något som är på väg ut i den högra tredjedelen.

Några exempelbilder där jag använt tredjedelsregeln (vilket jag ofta gör):

Många kameror har ett inbyggt rutnät/stödraster/grid, och detta bygger i princip alltid på tredjedelsregeln. Du kan aktivera det för att få hjälp att komponera din bild utefter detta.

Interview_Monitor_Grid

Rutnätet på en Canon systemkamera använder sig av tredjedelsregeln.

 

Se en kort video (1,5 minut) på ämnet här (engelska):

Ha alltid tredjedelsregeln i åtanke när du komponerar. Du behöver alls inte alltid använda den, men det är en klart användbar kompositionshjälp.

 

Kommentera