Skapa PDF:er med InDesign

När du skall skicka till tryckeri, eller skicka ut ditt jobb på en feedbackrunda, är det en bra idé att skapa en PDF. Det finns också en artikel om att göra InDesign-paket, om du behöver göra det.


 

För att skapa PDF till tryckeri (dvs i full kvalitet), gör så här:

  1. Gå till menyn Arkiv -> Exportera (kortkommando Ctrl-E/Cmd-E)
  2. Döp filen till något förståeligt för tryckeriet (t ex inte ”mitt dokument 3.pdf”)
  3. Ange Format till ”Adobe PDF (utskrift)
  4. Klicka Spara.
  5. Välj Adobe PDF-förinställning: Högkvalitetsutskrift (om inte ditt tryckeri gett dig en annan profil, eller sagt något annat).
  6. Kryssa i ”Visa PDF efter export” så öppnas PDF:en automatiskt när den är klar (smidigt!)
  7. Klicka Exportera. Om du har ett stort dokument kan det ta lite tid, men PDF:en öppnas som sagt om du kryssat i det när den är klar så du kan göra annat så länge.

För att skapa PDF som du ska maila och be om feedback på (dvs låg upplösning så det går smidigt att maila/skicka runt)

Gör enligt ovan men på steg 3, välj Format ”Adobe PDF (interaktiv)”. Standardinställningarna funkar oftast OK. Sätt inte JPG-kvaliteten till lägre än mellan och inte lägre upplösning än 72, då kanske bilderna blir svåra att uttyda.