Upplägg

Här hittar du alla uppläggen för de olika utbildningstillfällena i InDesign. Både grund- och fortsättningskursen består av fyra träffar om 3 klocktimmar var. Kurstillfälle 1 kallas K1, kurstillfälle 2 kallas K2, osv. Observera att uppläggen är målsättningar och att önskemål, erfarenhet osv mellan olika grupper gör att vi kanske hinner lite mer/mindre per gång.

Grundkurs

Fortsättningskurs