Upplägg InDesign grundkurs K3

Repetition och hemövning
  • Hemuppgift. Vi tittar på hemuppgiften, dvs inbjudningskortet i A5.
  • Bra och dålig layout och design, har ni med exempel? Vi tittar om vi inte gjort det tidigare.  (0,5-1h)
  • Repetition av K2
  • Om vi inte hann förra gången: Allt om bilder. 
Nytt idag
  • Idag: Rubriksättning,  och lite mer avancerad figursättning: Superrubriks-övningen!
  • Nästa tillfälle: Övningar på lager och färger, styckeformat, (evt mallsidor och malldokument)
  • Sammanfattning.