5

Att packa ett InDesign-dokument (göra paket)

 1. I InDesign, gå till menyn Arkiv -> Packa. Då får du upp nedanstående ruta:Screenshot 2015-03-07 16.07.00
 2. (bilden ovan) Klicka på Packa (du behöver inte ändra standardinställningarna)Screenshot 2015-03-07 16.07.10
 3. (bilden ovan) Skriv in ev instruktioner till den du ska skicka paketet till. Klicka Fortsätt.Screenshot 2015-03-07 16.09.41
 4. (bilden ovan) Här anger var du vill spara mappen där alla dina filer packas ihop, och vad som ska inkluderas. Standardinställningarna i InDesign CC går utmärkt att använda. Om du vet att mottagaren också har din version av InDesign eller nyare så kan du kryssa ur ”Inkludera IDML”. Annars är det bra att inkludera en IDML, eftersom din fil då kan öppns i tidigare versioner av InDesign. När du är klar i den här rutan, klicka Packa.
 5. Varningsruta. Nu kanske du får en ruta som varnar angående att typsnitt är upphovsrättskyddade. Klicka OK. 
 6. Nu jobbar InDesign en stund med att packa ihop allting.
 7. Dags att zippa. Om du ska kunna maila allt detta så måste du komprimera (”zippa”) mappen så att du kan maila den som en fil. Om du har Windows, så gå till mappen i Utforskaren, högerklicka på den och välj ”Skicka till -> Komprimerad mapp”. Har du Mac, högerklicka på mappen i Finder och välj ”Komprimera”.

  Windows: Högerklicka på mappen som InDesign just skapade, och välj Skicka till -> Komprimerad mapp.

   

 8. Dags att maila. Skicka enbart zip-filen som just skapats till mottagaren. Om den är för stor för att maila, kan du använda en gratis tjänst såsom wetransfer.com eller sprend.com.