Exempel på bra och dålig design

(Ämnat att ta upp på en fysisk kursträff)

Bra design

  • Fotosidans tidningar generellt
  • Tidningen Språk
  • Omni.se
  • Tidningen Vi Nr 12 Dec 2014, uppslaget 26-27.

Dålig design

  • Wikipedia.org – flexibel, potentiellt enorm spaltbredd, ont om mellanrubriker
  • Steve Jobs – En biografi. Små marginaler, mycket tjock bok.
  • Photoshop CS6 av Docendo. Exempel s. 24, 25. Extremt mycket jobb att ”avkoda” innehållet! Otydlig typografisk hierarki, t.ex sidan 124 är det inte uppenbart att ”I bild-justering” är en underrubrik till förra sidans Kurvor. Också oklart sidan 44,45,46.