Övning: En enkel layout med bra spaltbredd och figursättning

I den här övningen  skapar vi på kursen tillsammans en grundläggande layout som innefattar några design/läsbarhetsprinciper.

Steg 1. Skapa en textruta och fixa in texten 

 1. Skapa ett stående A4 med standardinställningar (Arkiv – Nytt dokument)
 2. Skapa en textruta från nedre vänstra marginalen, hela vägen upp. Ca 170mm bred.
 3. Högerklicka i textrutan -> välj Fyll med platshållartext
 4. Aktivera Dolda tecken (menyn Text -> Visa dolda tecken). Detta för att du kommer lära dig jobba korrekt med stycketecken i denna övning.
 5. Ställ markören på översta raden och skriv in ”InDesign CS6”, slå retur.
 6. Skriv in ”Marknadsledande program för layout”, slå retur.

Steg 2. Snygga till texten. 

 1. Markera en rad text som är väldigt bred – i nästa steg ska du kolla hur många tecken den är.
 2. Ta upp Fönster -> Information och se hur många tecken du har (troligen runt 100). Nu vet du att din spaltbredd är för stor.
 3. Öka teckengraden på all text tills du hamnar runt 40-50 tecken per rad.
 4. Du lär nu hamna på runt teckengrad 24 pkt.
 5. Markera all text med Ctrl-A/Cmd-A, och se till så att verkligen all text är 24 pkt stor.
 6. Markera texten ”Marknadsledande program för layout.”
 7. Gånga 24*1,6 (gyllene snittet) så får du 38,4pkt. (Du kan skriva in detta direkt i InDesign, alltså så det står 24 pkt*1,6, och slå retur, så räknar InDesign ut det åt dig)
 8. Gör motsvarande för huvudrubriken. (38,4*1,6 = 61,44pkt)
 9. Hur tycker du det ser ut? Använd presentationsläge (Shift-W) för att kolla av.
 10. Huvudrubriken ska vara fetstil (dvs ändra Regular till Bold/Fetstil)
 11. Underrubriken ska vara kursiv (dvs ändra Regular till Italic)
 12. Ändra också underrubrikens färgton till 70% svart (detta ändrar du i kontrollpanelen vid färgerna)
 13. Stå kvar på underrubriken, och gå till Styckeformattering i Kontrollpanelen.
 14. Hitta funktionen ”Avstånd efter” i Kontrollpanelen, och ställ in det på 10 mm.
 15. Sudda några rader text nedtill så att du har 6-7 raders luft. Enklast är om du först ställer dig där texten ska sluta med markören, och använd kortkommando Cmd/Ctrl-Shift-End för att markera all nedanvarande text. Tryck delete eller sudda för att ta bort den.
 16. Ta sedan bort resterande rader (du ska ha 6-7 raders luft som sagt)
 17. Kolla av med fullskärmsläge (Shift-W).

Steg 3. Bilden och bildtexten

 1. Ladda ner InDesign CS6-logo och spara den i din mapp på datorn.
 2. Montera den som vanligt (Arkiv -> Montera) och rita ut den ungefär enligt layouten.
 3. Figursätt bilden med ”figursätt runt objekt” (panelen Figursättning)
 4. Skapa en textruta och skriv in ”InDesign CS6 logo” (du kan behöva skapa den utanför den andra textrutan och sedan dra in den)
 5. Gör texten till 18 pkt, 70% svart och kursiv/italic. Detta för att tydligt skilja den från brödtexten.
 6. Markera både bilden och den lilla textrutan med svarta pilen. Du kan hålla inne shift och klicka på ett objekt åt gången, eller dra med den svarta pilen över de två objekten.
 7. Högerklicka och välj ”Gruppera”.
 8. Se till att gruppen är markerad, och figursätt gruppen med ”Figursätt runt objekt” i panelen Figursättning.
 9. Öka tomrummet runt gruppen genom att öka millmetrarna i figursättningspanelen till ca 5mm, det brukar framförallt behövas till vänster.

Layouten gör att vi får öva på följande verktyg:

 • Att använda svarta pilen för att flytta och ändra storlek på objekt
 • Textverktyget
 • Bildmontering
 • Figursättning
 • Gruppering.

Den innebär också att du får öva på följande koncept:

 • Att välja en bra spaltbredd (vilket oftast är mellan 1-3 alfabets bredd, alltså ca 25-75 tecken – i detta fall runt 40-50)
 • Att använda dig av ”golden ratio” 1,6 för typografisk skalning, (Läs mer om gyllene snittet/golden ratio här)
 • Att skapa avstånd mellan stycken med ”Avstånd efter”, snarare än med radbryt, som man inte skall använda för layoutsyften.

Övningen på video