Några vanliga misstag vid samarbete

Hör alltid med tryckeriet innan du börjar på din produkt och se till att du förstår vad som menas. Här finns några vanliga misstag som är lika lätt att undvika som att göra! 🙂

  • Att döpa sin fil till något som är relativt till en själv t.ex ”Min layout torsdag.indd”. När din kollega får filen, är det upplagt för förvirring eftersom ”min” är relativt till vem som tittar på filen. Döp den till något absolut, t.ex ”Layout AssaAbloy 20140427 tryck.indd”.
  • Skicka inte en InDesign-fil till någon som inte har tillgång till dina typsnitt och filer. I sådana fall ska du göra ett paket, då packas typsnitt och bilder med i en mapp, som sedan ska packas till ett zip-arkiv och skickas.
  • Skicka inte en InDesign-fil till nån på samma arbetsplats med länkar till filer på din lokala dator. Det kommer inte heller fungera.
  • Att skicka kombinerat med uppslag och icke uppslag.
  • Att glömma utfall. Det kan innebära en hel del jobb i efterhand, så tänk alltid på detta innan du börjar göra din produkt.