Utfall i InDesign

Utfall (bleed på engelska) är ett område av pappret som skall skäras bort av tryckeriet, för att få bilder att nå ända ut i kanterna på pappret, utan vita fula kanter. Vill du ha utfallande bilder måste du alltså dels ställa in utfall i InDesign, lägga bilderna rätt, exportera PDF:en med dessa inställningar och skärmärken.

Förbered ditt dokument i InDesign

InDesign utfall

InDesign utfall

  1. Gå till menyn Arkiv -> Dokumentinställningar. 
  2. I rutan Utfall och instruktionsmarginal, ange ditt utfall (ofta 3 mm, men kolla med ditt tryckeri). Oftast ska det vara samma i alla rutor. Klicka OK.
  3. Skala om utfallande bilder så de ligger ända ut i utfallet (dvs, du kommer förlora 3 mm av din bild åt respektive håll den går ut i utfallet när tryckeriet skär bort det för att få bilden ända ut i kanten)

Exportera PDF

indesign-skarmarken-exportera-pdf

  1. Gå till menyn Arkiv -> Exportera
  2. Döp filen till vad du önskar
  3. Gå till Utfall och Skärmärken
  4. Kryssa i Skärmärken (då kommer det ett minustecken i ”Alla skrivarmärken”)
  5. Kryssa i ”Använd Dokumentutfallsinställningar
  6. Klicka Exportera.
  7. Efter en stund (beroende på hur stort ditt dokument är) ska du få upp en PDF med skärmärken i hörnen.