Typografi: 5 knep för snyggare rubriker

InDesign är the typografi-program, och har fantastiska möjligheter för god typografi. Bra typografi är inte bara något designnördar bör bry sig om, utan alla som ska kommunicera något med det skrivna ordet. Området där man kanske med enklast medel kan göra tydligast skillnad är rubriker. InDesigns standardinställningar för typografi är 120% radavstånd, metrisk kerning, avstavning aktiverat och ingen knipning. Allt detta funkar fint i brödtext, men till rubriker blir det, som synes i exemplet här… hemskt!

indesign bra och dålig rubrik

Så, låt mig presentera 5  tips för en bättre rubrik:

  1. Knip dem så att inga stora vita ytor uppstår mellan bokstäverna. I den ohemska rubriken är knipningen -40.
  2. Jämnare och snyggare fördelning mellan individuella bokstäver: ställ in kerningmetoden till Optisk.
  3. Minska radvaståndet: Radavståndet här är 0,89 (72 pkt på 64).
  4. Rubriken behöver separeras från nästa stycke: här har jag angett ett avstånd på 6 mm efter rubriken.
  5. Stäng av avstavning (och kanske behöver du tänka om din rubrik – ibland får man anpassa texten efter layouten!)

Exakt hur man gör detta får man förstås reda på på mina kurser i InDesign! 🙂