1

Övning: Tabeller i InDesign

1. Superenkel tabell

Skärmdump 2014-09-26 23.55.29

Superenkel tabell – ganska enkel att skapa i InDesign.

Vi ska börja med att skapa enklast möjliga tabell: två rader och två kolumner. Man börjar med att skapa en textruta, och ”ställer sig i den”, dvs så att textmarkören blinkar.
Därefter går man till menyn Tabell -> Infoga tabell. Ange 2 rader och 2 kolumner. Tabellen blir så bred som din textruta, men höjden blir som standard 14,4 punkter. Om du vill skala om alla celler så håller du inne shift och drar i den högersta kolumnen (när du är inne i textredigeringsläge, det hjälper inte att dra i textrutan).

2. Tabell med zebramönster och rubriker

InDesign Zebra table

Zebratabell! Varannan rad färgas här automatiskt 10% svart.

Nu ska vi göra en lite vackrare och mer lättläst tabell, med zebramönster och rubriker för kolumnerna. Vi utgår från tabellen vi har, så vi alt-drar den neråt för att skapa en kopia. Först ska vi lägga till fyra rader: ställ dig på sista raden, och gå till menyn Tabell -> Infoga -> Rader. Nu får du upp en ruta där du anger 4 rader Under och klickar OK. (Under Infoga har du för övrigt Ta bort)

Därefter ska vi skapa ett format till tabellen. Logiken är samma som den för styckestilar (Paragraph styles på engelska) – man definierar ett utseende/beteende som man sedan kan applicera på de tabeller man vill – därefter kan man göra ändringar i stilen så ändras alla tabeller som använder denna stil. Först behöver vi hitta panelen som heter Tabellformat och den finns under menyn Fönster -> Text och tabeller -> Tabell. Klicka sedan på tabellformat i panelen som dyker upp, och klicka ny för att skapa ett nytt tabellformat. Dubbelklicka på det så att du får upp fönstret med inställningarna för det formatet. Klicka Fyllningar och ange Alternerande mönster: Varannan rad, och därefter Färg: [Svart] och 10%. Därefter kan du klicka OK.

Lämpliga inställningar för zebramönstrade rader i tabell

Inställningsfönstret för tabellformat i InDesign. Lämpliga inställningar för zebramönstrade rader.

Vidare info om tabeller i InDesign

Om man vill ändra typsnitt och linjerna mellan cellerna, så är det cellformat man skall jobba med, som i sin tur använder styckestilar.  Du hittar dessa inställningar under Fönster -> Text och tabeller -> Tabell, som alltså är en panel. Där hittar du både tabellformat och cellformat.

Tabellstilen definierar alltså bara utseendet för själva ramen och logiken för hur helheten för tabellen, som t.ex att varannan rad skall färgas med 10% svart – men cellerna har separat formattering.