Att skapa nytt dokument

Nytt DokumentNär man skall skapa ett nytt dokument i InDesign väljer man nästan alltid dokument. Bok/Book eller Bibliotek/Library används mer sällan och kommer inte täckas på grundkursen.  Vi gick igenom Dokumentinställningarna man får upp när man skapar ett nytt dokument. Vi konstaterade att den enda inställningen man måste ställa in rätt från början är Intent: Print eller Web. Resten av inställningarna kan man göra i efterhand. Om man vet vilka marginaler, etc man ska ha är det dock lika bra att ställa in dem rätt här, men det går att ändra i efterhand.

Facing pages = uppslag. Dvs kommer ditt dokument vara med uppslag, sida mot sida som en bok.

Marginaler = markeras av en rosa ram. Det är den synliga marginalen,  och utanför marginalen ska normalt sett inget innehåll synas. Standardinställningen är 12,7mm runt om, dvs en halv tum. Tänk på att om du har ett dokument med facing pages, så kan du behöva mer marginal på insidorna; annars måste läsaren nästan ”platta ut” boken för att kunna läsa ända ut i hörnen.

More options (utfall etc) = om man klickar här får man upp extra inställningar, som t.ex utfall. 3mm utfall är vanligt att tryckerier behöver. Det är den ytan som skärs bort. Visitkort är t.ex ofta 88×58 mm men skrivs ut på stora ark, och då måste det finnas marginal för att skära ut de individuella visitkorten. Därför har man ofta 3 mm utfall, eller bleed på engelska.