Övning: skala om bildram och innehållet

Alla bilder i InDesign har en bildram runt sig. Om du inte håller in några tangenter när du drar i rutan så ändras bara ramen.

Håll inne ctrl för att skala innehållet. Men vad som händer då är att innehållet skalas oproportionerligt. Det vill säga, InDesign respekterar inte bildens format, om den t ex är liggande eller stående.

Därför håller man alltid inne ctrl OCH skift när man ska skala innehållet.