Allt om tryck och InDesign

InDesign är ofta sista anhalten i datorn innan du skickar till tryck. Det finns mycket att tänka på när det gäller tryck, men lägg inte hela bördan på dig själv – samarbeta med ditt tryckeri som ju jobbar med detta varenda dag.

Vägen till perfektion går via standarder och samtal 🙂

Min grundläggande filosofi

 • Tryckkonst kan bli oändligt svårt om du tillåter det. Skapa inte dig själv merjobb innan du vet att det behövs (gå t ex inte in i Photoshop och CMYK-konvertera bilder bara för att du hört att man ska det)
 • Utgå från grafiska profilen. Använd Pantone när du kan.
 • Lägg inte allt arbete på dig själv, du lär dig inte ett färgkorrekt arbetsflöde på några timmar.
 • Samarbeta med tryckeriet, fråga dem hur ni lättast kan uppnå resultatet du vill

Lita inte på dina ögon

Runt 2015 pratades det vilt om den blå eller vita dressen på nätet.

12 optiska illusioner lurar ditt öga om färg

Bra Youtube-video som visar hur dina ögon lurar dig och förklarar färgmodeller osv

Betänkligheter vid tryck

 • Upplösning (PPI/DPI) – tätheten av pixlar/punkter per tum.
 • Färgkonvertering
 • Utfall/skärmärken
 • Papper: tjocklek, struktur, beläggning, storlek, färg, reflektivitet
 • Miljö/omgivning: var ska det sitta? Hurdant är ljuset där?

Gamla myter

Färg generellt

RGB är större än CMYK, alltså är det en förlust att konvertera till CMYK

Det finns tre färgmodeller, CMYK, RGB och LAB. RGB används av digitala enheter, CMYK till tryck och LAB som en mellanmodell. CMYK är mindre än RGB.

Hur göra i InDesign 

 • Du behöver inte gå utanför InDesign. Använd Preflight som en inbyggd assistent. Gör allt i InDesign och ta hjälp av tryckeriet den sista biten.
 • Definiera profiler i preflight, genom att använda dig av de betänkligheter vi gått igenom innan.
 • Du kan importera både färgprofiler och joboptions från tryckeriet.
 • Vid export: välj tryckeriets förinställning, eller PDF X/4. Kolla Output -> Color conversion -> Convert to to Destination  (preserve numbers)-> välj rätt papper/skrivare, om tryckaren säger att du ska göra detta. Visa efter export alltid bra på PDF
 • Du kan se via Fönster – Information färgmodell och ICC-profil för olika bilder, PPI osv.
 • Visa efter export

Tryck

PDF

 • Filer kan se olika ut i Acrobat vs Preview t ex
 • Visningen kan se annorlunda ut i PDF än i InDesign
 • Interaktiv och tryck-PDF
 • Om tryckeriet stödjer PDF X/4 och PDF X/3 innebär det att de själva kan (och kanske bör) hantera konverteringen från RGB till CMYK

Sammanfattning

 • Det behöver inte vara så svårt men kräver en viss förståelse för hur tryckteknik funkar
 • Använd dig av standarder så långt du kan, därefter är verktyget samarbete