Montera många bilder samtidigt


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/pixelengine.se/kurser.pixelengine.se/wp-content/themes/x/framework/legacy/functions/frontend/featured.php on line 160
Video source missing

Här är en supersnabb metod för att skapa ett rutnät av bilder i InDesign.

  1. Med ett dokument öppnat, men utan något objekt markerat i InDesign, gå till Arkiv -> Montera. (Om du har ett objekt markerat så kommer ju InDesign montera bilden inuti dess ram)
  2. Välj fyra bilder (antingen med shift eller control/commando på Mac.)
  3. Klicka Öppna.
  4. Med musen börjar du nu rita ut hur stort rutnätet totalt ska vara – släpp inte vänster musknapp än!
  5. Samtidigt som du håller vänster musknapp, tryck ner höger pil på tangentbordet så skapar du en kolumn. Tryck nerpil på tangentbordet så skapar du en rad.
  6. När du släpper musknappen så monteras bilderna i ett rutnät.
Kul, men bilderna ser olika stora ut?
indesign-bild-rutnät

Bilden längst ner till höger är fotograferad i porträtt-läge, vilket inte passar in bland de andra bilderna. Men det finns lösningar …

 

I det här läget måste du beskära den avvikande bilden. Du kan givetvis tänka om hela kollaget också, men här är tanken att ha fyra likadana ramar med bilder

Gör helheten symmetrisk med Fyll ram proportionellt
Markera alla bilderna, högerklicka och välj Passning (Fitting) -> Fyll ram proportionellt (Fill frame proportionally). Då fylls alltså ramarna ut helt och hållet, vilket innebär att några bilder kan bli beskurna, framförallt kommer den stående givetvis bli ordentligt beskuren.

Här har jag markerat alla bilderna och angett "Fyll ram proportionellt". Den nedre högra bilden blir kraftigt beskuren.

Här har jag markerat alla bilderna och angett ”Fyll ram proportionellt”. Den nedre högra bilden blir kraftigt beskuren.

 

Flytta bilden inuti ramen så kanske beskärningen kan bli OK!

indesign-bild-rutnät-fyllramproportionellt-beskuren

Efter att ha flyttat bilden inuti ramen så blev faktiskt den här bilden användbar ändå!

 

Rutnät kräver lite eftertanke och kompromisser, såvida du inte i förväg har bilder med precis samma proportioner. Men då finns å andra sidan mellanrumsverktyget… (artikel på detta kommer kanske!)


 

Här är en bra video på ämnet (på något bruten engelska, men väl förklarat!):