Upplägg K4 MEC

  • Övningen att göra en informationsbroschyr om InDesign – hur gick det?
  • Lisias fråga om stavningskontroll i InDesign (se artikel på hemsidan)
  • Lisias problem med textwrapping (öppna dokument i Dropboxen och visa). Lösningen är i princip att be ett individuellt objekt att ”Ignore text wrapping”.
  • Repetition: det enda nya vi gjorde under K4 var att jobba med lager & objektsordning, men vi diskuterade en del
  • Nytt: Paragraph styles och swatches.