Hur navigerar jag bäst i InDesign?

Med navigera menar vi alltså hur man flyttar runt och tittar på olika delarav sitt dokument; zoomar in och ut och flyttar sig upp, ner, höger och vänster.

För att panorera åt vänster och höger: klart smidigast menar jag är att använda sig av mellanslag, och dra med musen. Håll inne mellanslag (se bara till, som vanligt, att du inte står i en textruta) och håll nere vänster musknapp och dra.

För att zooma brukar jag hålla inne alt-tangenten och scrolla på mushjulet, in och ut.

Det finns många andra sätt att zooma och panorera, men man har alltid tillgång till mellanslag resp alt, och man behöver inte byta verktyg för att göra det. Det är dessutom en ganska steglös zoomning, till skillnad från t ex ctrl + och -.