Vanliga kortkommandon i Photoshop

Mac eller PC

Tryck ner Cmd istället för Ctrl på Mac.

  • Ångra = Ctrl-Z
  • Ångra flera steg = Ctrl-Alt-Z
  • Avmarkera = Ctrl-D
  • Klonstämpel = S (håll inne alt för att markera var den ska klona ifrån)
  • Smart lagningspensel = J (om den är vald i underverktygen)
  • Zooma in = Ctrl + och – eller alt + scrolla på mushjulet
  • Flytta runt i bilden = Mellanslag + klicka och dra med musen

Kommentera