Photoshop grund K5

Repetition och hemuppgift

 • Era hemuppgifter
 • Upplösning – DPI/PPI
 • Nyans/mättnads-lager
 • Friläggning med ritstiftet

Idag: Filter!

 

Tilt shift/kort skärpedjup

iPhone-bild med långt skärpedjup (pga liten sensor).

 1. Ladda ner denna bild (Högerklicka och välj ”Hämta länkad fil som…”)
 2. Öppna bild i Photoshop
 3. Analysera skärpedjupet/skalan
 4. Duplicera ditt bakgrundslager
 5. Markera motivet med lämpligt markeringsverktyg (helst pennan, men snabbast går Snabbval)
 6. Använd funktionen ”Förfina kant” i alternativfältet.
 7. Gör Omvänd markering: menyn Markering -> Omvänd
 8. Gå till menyn Filter -> Oskärpegalleri (Oskärpa i CS6)-> Lutning/förskjutning
 9. Dra ner den stora svartvita cirkeln till bildens nedre kant
 10. Dra ner den övre vita pluppen till gränsen där bakgrunden börjar (dvs vid axlarna)
 11. Den övre streckade linjen avgör hur snabbt oskärpan ska tillta.
 12. Sidofältet: dra i reglaget Oskärpa för att ändra styrka.
 13. Om du vill kan du testa ”Oskärpeeffekter” längst ned i sifofältet.
 14. I övre delen av fönstret kan du klicka ur ”Förhandsvisa” för att visa före/efter.
 15. Är du nöjd, klicka OK
 16. Spara som Photoshop-fil.

Baserat på video från Phlearn (https://www.youtube.com/watch?v=X8cV1M01eW8&t=680s)

Teknikaliteter

Filformat – jämförelser (ingen färg är bäst på allt)

Spara för webben: Här kan du live se filstorlek och för JPG, PNG-8, PNG-24 och GIF. Framförallt ändrar du upplösning och kvalitet här.

Lilian-bilden: JPG

 1. Öppna bilden på Lilian och gå till menyn Arkiv -> Spara för webben.
 2. Notera filstorleken i nedre vänstra hörnet.
 3. Jämför filstorlek och resultat när du ändrar bildstorlek till 50%.
 4. Kolla filstorlek och resultat när du ändrar kvalitet mellan t ex 10 och 100.

 

Frilagd bild (tårtan) eller en grafisk bild

 • Jämför PNG, GIF och JPG.
 • JPG stöder inte genomskinlighet.

Mer Filter

 • Liquify/gör flytande
 • Oskarp mask
 • Lek själv med menyn Filter -> Filtergalleri.

Sammanfattning och fortsättningskurs (20-30 min) + ev visa Lightroom lite

 • Prata med din granne och skriv ner så mycket som möjligt du lärt dig. Var så specifik som möjligt. Skriv gärna något om vad du velat lära dig mer av.
 • Tips på vidare lärdomar: Phlearn, Moderskeppet, googla generellt (på engelska), fortsättningskurs
 • Jag håller Photoshop & Lightroom grund & fortsättningskurs.

Kommentera