Perspektivtext i Photoshop

 1. Ladda ner ovanstående bild och öppna den i Photoshop
 2. Rita ut en textruta med textverktyget, stort över nästan hela himlen.
 3. Välj typsnittet Myriad Pro Bold och rejält stor storlek (1296pt) i alternativfältet
 4. Skriv URBAN
 5. Skapa ett nytt textlager i bildens nedre del med text LEGEND, samma inställningar.
 6. Högerklicka på URBAN-lagret och välj ”Rastrera typ” (detta konverterar texten till pixlar, nu kan du alltså inte sudda/lägga till text längre. Nödvändigt för nästa steg.
 7. Gå upp i menyn Redigera -> Omforma -> Perspektiv
 8. Dra i handtagen för att forma perspektivet så som det ser ut på bilden. Tryck Retur när du är klar.
 9. Gör likadant för LEGEND-lagret.
 10. Jag har valt blandningsläge ”Täck över” för lagret URBAN.
 11. Spara som PSD.

 

Kommentera