Gör en poster med dimmig känsla i Photoshop

Steg 1 – Grovgörat och att skapa trästruktur i texten

 1. Ladda ner bilderna ovan
 2. Öppna bilden av Alessio Lin
 3. Klicka på textverktyget och rita upp en stor ruta över den skuggiga delen av bilden (ca 125 x 125 cm)
 4. Skriv INTO THE MIST 
 5. Markera all text och ange typsnitt Myriad Pro Bold med 1220 punkters storlek
 6. Fixa radavståndet, genom att gå till panelen Tecken, ange radavstånd (till höger om textstorlek) till 900 punkter.
 7. Arkiv -> Montera inbäddat trä-bilden (25.jpg)
 8. Flytta trä-bilden till textens övre vänstra hörn
 9. Dra i trä-bildens nedre högra hörn så att den täcker hela texten. Se till så det blir proportionerligt (shift)
 10. I lagerpanelen, högerklicka på T:et i lagret ”INTO THE MIST” och välj ”Markera pixlar”
 11. Välj på trä-lagret i lagerpanelen.
 12. Klicka på lagermask i lagerpanelen, så ska det nu skapas en lagermask för trä:et baserat på din markering, så att det nu står INTO THE MIST i trä.
 13. Nu kan du dölja textlagret som heter INTO THE MIST.

Steg 2 – Moln och finjustering (lite mer avancerat)

 1. Skapa ett nytt tomt lager
 2. Välj penselverktyget (B)
 3. I Alternativ-fältet, välj penseln som ser ut som ett moln och har storlek 45.
 4. Ändra penselstorlek till ca 750.
 5. Välj en ljus färg, nästan helt vit.
 6. Dutta ut små moln i texten.
 7. Om du vill kan du kan du gå in i penselinställningar och kryssa ur alla penselinställningar utom Formdynamik och Utjämning.

Denna övning kan du göra på en lektion och så hjälper jag dig.

Kommentera