Byta färg på hus/väggar i Photoshop

Att byta färg på väggar och hus i Photoshop kan vara enkelt om bilden är enkel, och svårt om bilden är komplicerad.

Det som oftast krävs är ett justeringslager för färg/mättnad, och en lagermask. Men väldigt mörka eller vita hus behöver andra metoder.

Vilket sätt du väljer beror på din vana, hur noga du är/hur mycket tid du vill lägga, och vilket behov du har av att kunna ändra färgen flera gånger.

Icke-destruktiva sätt

 1. Justeringlager med färg/mättnad (enkelt och funkar oftast, men kan inte matcha en färgkod annat än HSB/NML)
 2. Justeringslager enfärgat, med blandningsläge färg/nyans
 3. Att jobba med kurvlager

Destruktiva (quick and dirty)

 1. Färgersättningspenseln
 2. Bild -> Justering -> Ersätt färg

Metod 1 – grundmetoden. Hus som ska färgläggas (men som inte är vitt och inte ska bli vitt)

 1. Välj ritstiftet (P) i verktygspaletten.
 2. Kolla inställningarna i alternativfältet (dvs under menyraden). Det ska stå Bana (inte Form). Använd läge ”Överlappa formområden”. Vänsterklicka dig grovt runt utkanterna på huset (de delarna du vill färglägga) tills du har en stängd bana. Detaljer tar vi i nästa skede. Du kan alltid korrigera en ankarpunkt med ctrl/cmd.
 3. Skapa nytt justeringslager -> Nyans/mättnad. Justeringslagret får en vektor-lagermask baserad på din markering.
 4. Oftast kryssar jag i rutan ”Färga (Colorize)” i panelen för nyans/mättnadslagret.
 5. Nu kan du dra i de tre reglagen: Nyans, mättnad och ljushet.
 6. Vill du ändra i lagermasken går det bra – klicka på lagermasken, använd ritstiftet och tryck ctrl/cmd för att ändra punkterna.
 7. Om du vill komplettera vektor-lagermasken med en pixelbaserad lagermask går det bra.

Metod 2. Hus som exempelvis är rödbrunt, men ska bli vitt:

När du vill göra något vitt funkar det annorlunda:

 1. Skapa ett svartvitt justeringslager.
 2. Skapa ett färgfyllnings-justeringslager (Enfärgad) och välj vit färg.
 3. Ändra blandningsläget till ”Täcka över” (Overlay på engelska). Nyans och färg-lägena funkar inte här.
 4. Om du vill ha mer ”stuns” i det vita, kan du bara duplicera ditt enfärgade lager, och leka med opaciteten på det översta lagret tills det blir lagom.

Originalet – villa med rödbrunt tegel. Ej fixad i Photoshop.

Photoshoppad - villan med rödbrunt tegel, fixad i Photoshop att se vit ut.

Photoshoppad – villan med rödbrunt tegel, fixad i Photoshop att se vit ut.

Metod 3. Gå från vitt till färglagt (byta färg på mexitegel-vägg)

Problemet: Metod 1 ger ett ganska färgfattigt och dåligt täckande resultat, ungefär som en lasyr. Problemet är RGB-färgmodellen. Testa att byta färgläge till LAB, dvs i menyn Bild -> Läge -> LAB.

OBS att detta kommer ta bort justeringslager med mera.

4. Quick and dirty sätt att hyggligt matcha ett färgprov

4.1 Ersätt färg-metoden.

Fördelar: Supersnabbt, enkelt att förstå. Kan matcha en Pantone-färg t ex. Nackdelar: Dirty och destruktivt, inte särskilt exakt.

 1. Detta är en destruktiv ”osmart” metod, så kopiera ditt bakgrundslager.
 2. Markera området ungefär som du vill ändra färg på.
 3. Gå till menyn Bild -> Justeringar -> Ersätt färg. 
 4. Klicka nånstans på färgen du vill ersätta, gärna i det mest neutrala (dvs inte skuggor eller högdagrar).
 5. Ställ in Överstrålning tills du fångar in det du önskar. Experimentera också med Lokaliserade färgkluster av/på, och att lägga till/ta bort färgpunkter.
 6. Klicka på Resultat-färgrutan och välj färgen du önskar.

4.2 Justeringslager Solid color/Enfärgad (kanske min favorit)

Fördelar: Snabb, enkel att förstå, icke-destruktiv.

Nackdelar: Lagermasken beter sig lite annorlunda (t ex appliceras inte en vektorbana till lagermasken, utan blir istället som ett objekt ovanpå det enfärgade)

 1. Med valfritt markeringsverktyg eller ritstiftet, markera runt det du vill ändra färg på. Invertera markeringen.
 2. Skapa ett justeringslager -> Enfärgad. Detta kommer få en lagermask baserat på din markering.
 3. Välj Färgbibliotek och välj din färg.
 4. Ändra blandningsläge till Färg eller Nyans.
 5. Du kan lägga till ett Intensitet/Kontrast-justeringslager och dra i Intensitet som då påverkar lightness.

Lägg till ett färgprov för att se så dessa färger matchar:

 1. Välj verktyget Ellips, och välj den färg du önskar. Detta skapar ett neutralt färgprov.
 2. Ta upp Info-panelen (menyn Fönster -> Info).
 3. Välj verktyget Pipetten (I).
 4. Shift-klicka på din ellips. Titta i info-panelen, där syns nu ett mätvärde vid pipett 1.
 5. Shift-klicka igen på det mest neutrala färgen du kan hitta i det du ska ändra. Dvs inte skuggor och inte högdagrar. Nu har du en andra mätpunkt i info-panelen. Målet nu är att dessa ska matcha varann så nära som möjligt.
 6. Ändra färgvärdet i Info-panelen till LAB. LAB avser L = Lightness, A = tint, dvs grön till magenta och B = temperature dvs blått till gult. Detta gör det lättare att matcha färgen.
 7. Oftast matchar A och B-värdena, dvs det som avgör nyansen. I ditt Intensitet/Kontrast-lager kan du dra i Intensitet, som motsvarar L = Lightness. Ibland behövs lite mer precision och stuns, och då kan du använda ett justeringslager med Kurvor.

4.3 Färgersättningpenseln

Fördelar: Intuitivt (som att måla på riktigt) och roligt. Nackdelar: Destruktivt. Ganska tidsödande, en del pill med att täcka in skuggor/högdagrar. Ointuitiva inställningar.

 1. Markera Färgersättningspenseln (B)
 2. Välj färg.
 3. i Alternativfältet, Ange Läge: Färg. Prov: en gång. Ange Sök kanter och troligen en rätt låg tolerans, mellan 10-20% och måla.
 4. När du t ex kommer in i ett skuggparti, släpp och klicka igen.

En film som jag baserat några av tipsen på:

Lämna ett svar