Att skapa symmetriska former i Illustrator

Ett sätt att skapa symmetri i Illustrator är att endast skapa ena halvan, sedan kopiera den, dra den rätt med hjälp av smart guides (släpp ankarpunkt på ankarpunkt) och sedan Merge/Slå Samman med Pathfinder/Banhanteraren. Detta visas här:

 

 

Nedanstående video (på något bruten engelska, men bra förklarat) går igenom hur du kan göra samma sak på ett lite annorlunda sätt (Shape builder tool istf Merge).

Den visar också ett tredje sätt (från 5.20 in i videon): använd Effects -> Distort & Transform -> Transform som låter dig se den andra sidan ritas upp samtidigt.