Sammanfattning fortsättningskurs K1 Helsingborg

Fortsättningskursen kommer handla både om det tekniska och kreativa med att jobba med InDesign. Att göra visitkort, tidningslayouter, broschyrer och liknande på ett tilltalande och kommunikativt tydligt vis. Hur ska man tänka, från början till slut? Hur ser processen ut? Vad menas med 300 DPI, vad är ICC-profiler, och så vidare?   Video-instruktioner online Vi diskuterade resurser online för att …