Vad är justeringslager?

Justeringslager eller Adjustment layers, är filter som du kan lägga på din bild utan att förstöra den. Säg att du vill göra din bild svartvit, men kanske ångrar dig senare. Skapa då ett Svartvitt justeringslager så kan du aktivera eller avaktivera det när som helst senare.

Justeringslager är en av hörnstenarna i icke-förstörande redigering, eller non-destructive editing. Se mer i videon här.

Kommentera