Övning: Gör din bild grafisk med posterize

Detta är samma fågelbild som i artikeln om oskarp mask, men med några justeringslager. Ladda alltså in fågelbilden från den länkade artkeln. Ladda ner fågelbilden enligt ovan. I lager-panelen, klicka på den halv-fyllda cirkelikonen för att lägga till ett nytt justeringslager, välj ett  Black & White/Svarvitt med standardinställningar. Detta för att rensa bort alla färger. Skapa på samma sätt ett Posterize/Färgreduktions-justeringslager … Läs mer