Övning: Gör din bild grafisk med posterize

Detta är samma fågelbild som i artikeln om oskarp mask, men med några justeringslager. Ladda alltså in fågelbilden från den länkade artkeln. Ladda ner fågelbilden enligt ovan. I lager-panelen, klicka på den halv-fyllda cirkelikonen för att lägga till ett nytt justeringslager, välj ett  Black & White/Svarvitt med standardinställningar. Detta för att rensa bort alla färger. Skapa på samma sätt ett Posterize/Färgreduktions-justeringslager … Läs mer

Vad är justeringslager?

Justeringslager eller Adjustment layers, är filter som du kan lägga på din bild utan att förstöra den. Säg att du vill göra din bild svartvit, men kanske ångrar dig senare. Skapa då ett Svartvitt justeringslager så kan du aktivera eller avaktivera det när som helst senare. Justeringslager är en av hörnstenarna i icke-förstörande redigering, eller non-destructive editing. Se mer i videon här.