Fem vanliga lösenord att hålla isär

Fem vanliga lösenordstyper att hålla isär om du har iPhone eller iPad Lösenkodslås – vanligen fyra siffror som du slår när du låser upp din iPad/iPhone, om du inte stängt av det …

iPhone & iPad Grundkurs kursbeskrivning

Lär känna din smarta telefon eller surfplatta (iPhone, iPad eller iPod Touch). Kanske sitter du med en ny smart telefon, eller en surfplatta och undrar över allt spännande som man ska …